MENU

Profesjonalny zespół

Zespół trenerów Akademii Klima-Therm tworzą profesjonaliści z talentem i pasją do wykonywanego zawodu. To doświadczeni inżynierowie produktu z wykształceniem technicznym i szeroką wiedzą praktyczną. Dzięki wysokim kompetencjom trenerskim potrafią dostosować dany program szkoleniowy do konkretnej grupy uczestników, elastycznie reagując na jej potrzeby i oczekiwania. Ponadto trenerzy Akademii Klima-Therm są dla naszych Klientów partnerem doradczym w doborze optymalnych rozwiązań, jak również chętnie wskazują na alternatywne, innowacyjne koncepcje techniczne.

MICHAŁ ZALEWSKI

Kierownik Sekcji Szkoleń

Zespół trenerów Akademii Klima-Therm tworzą profesjonaliści z talentem i pasją do wykonywanego zawodu. To doświadczeni inżynierowie produktu z wykształceniem technicznym i szeroką wiedzą praktyczną. Dzięki wysokim kompetencjom trenerskim potrafią dostosować dany program szkoleniowy do konkretnej grupy uczestników, elastycznie reagując na jej potrzeby i oczekiwania. Ponadto trenerzy Akademii Klima-Therm są dla naszych Klientów partnerem doradczym w doborze optymalnych rozwiązań, jak również chętnie wskazują na alternatywne, innowacyjne koncepcje techniczne.

BARTŁOMIEJ BRODEK

Inżynier Produktu

Certified engineer responsible for the Klima-Therm Academy located in Katowice. Graduate of the Częstochowa University of Technology, Faculty of Infrastructure and Environment, with specialisations in Energy Engineering and Biotechnology of Wastewater and Waste Management. His first work experience in the HVACR industry was as a mobile service technician in an air conditioning service department. He joined the Klima-Therm Academy coaching team in April 2020.Dyplomowany inżynier odpowiedzialny za Akademię Klima-Therm w Katowicach. Absolwent Politechniki Częstochowskiej wydziału Infrastruktury i Środowiska o specjalnościach Inżynieria Energii oraz Biotechnologia Ścieków i Utylizacja Odpadów. Pierwsze doświadczenia zawodowe w branży HVACR zdobywał jako technik usług mobilnych w dziale serwisu klimatyzacji. Do zespołu trenerów Akademii Klima-Therm dołączył w kwietniu 2020 roku.

MAREK DACIUK

Inżynier Produktu

Trener Akademii Klima-Therm od 2010 roku. Odpowiada za działalność ośrodka szkoleniowego w Warszawie. W branży klimatyzacyjnej od początku swojej kariery zawodowej. Z firmą Klima-Therm związany jest od 2004 roku. Bogate, praktyczne doświadczenie zawodowe zdobywał w działach montażu, serwisu oraz wsparcia technicznego. Absolwent Politechniki Gdańskiej, gdzie uzyskał tytuł mgr inż. na kierunku Systemy, Maszyny i Urządzenia Energetyczne.

ROBERT OBRĘBSKI

Manager Produktu

Manager Produktu specjalizujący się w systemach wody lodowej, odpowiedzialny za linię produktów Clint oraz Montair. Z Akademią w roli trenera związany od 2007 roku – od momentu rozpoczęcia działalności pierwszego ośrodka szkoleniowego Klima-Therm w Gdańsku. W dziale technicznym firmy Klima-Therm pracuje od 2003 roku. Jest dyplomowanym inżynierem, ukończył Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Gdyni na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn.