MENU

SZKOLENIA DLA STUDENTÓW i UCZNIÓW

realizowane w ramach programu "Uczelnie Techniczne z Klima-Therm"

I. SZKOLENIA DLA STUDENTÓW UCZELNI TECHNICZNYCH W AKADEMII KLIMA-THERM (Gdańsk, Katowice, Warszawa)

PROGRAM /przykładowa propozycja/

 • 08.45 - 09.00 Przybycie do siedziby firmy
 • 09.00 - 10.00 Wykład
  Klima-Therm - najnowsze trendy i technologie w klimatyzacji komfortu oraz ogrzewaniu obiektów, w oparciu o rewersyjne pompy ciepła FUJITSU i Klima-Therm by CLINT.
 • 10.00 - 10.15 Przerwa
 • 10.15 - 12.30 Wykład II
  FUJITSU - rewersyjne pompy ciepła: nowa generacja systemów klimatyzacji komfortu oraz ogrzewania małych, średnich i dużych obiektów, systemy MULTI oraz systemy AIRSTAGE VRF - budowa, zasada działania, programy doboru i konfiguracji.
 • 12.30 - 12.45 Przerwa
 • 12.45 - 13.45 Wykład III
  Projektowanie systemów klimatyzacji komfortu i ogrzewania, programy doboru: systemy MULTI i AIRSTAGE VRF z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego
 • 13.45 - 14.15 Przerwa obiadowa
 • 14.15 - 16.00 Zajęcia laboratoryjne:
  LABORATORIUM - prezentacja urządzeń FUJITSU i Klima-Therm by CLINT zamontowanych w Akademii: budowa, zasada działania, uruchomienie i praca.
  Pytania i dyskusja tematyczna
  Zakończenie spotkania

II. SZKOLENIA DLA STUDENTÓW W RAMACH WYKŁADÓW DYDAKTYCZNYCH NA UCZELNIACH

PROGRAM /przykładowa propozycja/

 • Wykład /45 min./
  Klimatyzator SPLIT - zasada działania, typoszereg, warunki pracy, wymogi zabudowy. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w technologii chłodniczej
 • Wykład /45 min./
  Projektowanie systemów klimatyzacji komfortu i ogrzewania w oparciu o systemy VRF AIRSTAGE VRF FUJITSU General Limited.
 • Wykład /45 min./
  Podstawy projektowania systemów wody lodowej w oparciu o agregaty Klima-Therm by CLINT.

Zapraszamy zainteresowane koła studenckie oraz zorganizowane grupy uczniów na szkolenia w naszych stacjonarnych ośrodkach w Gdańsku, Warszawie i w Katowicach. Wspólnie zaplanujemy dzień szkoleniowy oraz pomożemy Wam w organizacji przyjazdu. W razie potrzeby równie chętnie zorganizujemy szkolenie wyjazdowe na terenie Waszej uczelni lub szkoły. Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem akademia@klima-therm.com.

Programy szkoleniowe